Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TRỰC TUYẾN

Hiện nay, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động đã được cấu hình trực tuyến bao gồm các thủ tục như: cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép lao động; đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và đăng ký/đăng ký lại Nội quy lao động. Do đó, về cách thức nộp hồ sơ khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến tại trang: www.dichvucong.dongnai.gov.vn đối với các thủ tục này.

Khi nộp trực tuyến, đề nghị các doanh nghiệp chỉ nộp 01 lần đối với 01 hồ sơ, thủ tục (gửi và chờ phản hồi thông qua email, điện thoại đã đăng ký); hạn chế việc nộp trùng hồ sơ, gây khó khăn cho quá trình tiếp nhận và xử lý của Ban Quản lý.

(Phòng Quản lý Lao động – DIZA)​

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai