Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KẾT NỐI VÀ CHIA SẼ DỮ LIỆU VỚI CỔNG THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM HÀNG HÓA QUỐC GIA

​            Ngày 05/7/2023 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 6705/UBND-KGVX về việc kết nối và chia sẽ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Ban Quản lý các Khu công nghiệp chia sẻ Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia tới Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tại địa bàn tỉnh Đồng Nai được biết.

TXnguongoc.jpg

          Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để phục vụ hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc, ngày 19/01/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, vận hành và quản lý Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia tại đường dẫn sau: https://truyxuatnguongoc.gov.vn

Tài liệu hướng dẫn:6143_3.pdf6143_3.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai