Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

​           Thực hiện nội dung văn bản số 5421/SCT-TM ngày 28/8/2023 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện Công văn số 8561/UBND-THNC ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai triển khai đến các tổ chức, người lao động trong các khu công nghiệp biết, thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH 15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2023. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

           Chi tiết Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH 15 được đính kèm tại đây: Luật bảo vệ người tiêu dùng-Luật số 19.2023-QH15.pdfLuật bảo vệ người tiêu dùng-Luật số 19.2023-QH15.pdf.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai