Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 980/2023/QĐ-TTG NGÀY 22/8/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện nội dung văn bản số 8843/UBND-KTN ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh và văn bản số 5677/SCT-CN ngày 11/9/2023 của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 980/2023/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường;

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai Quyết định số 980/2023/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp thực hiện (Chi tiết nội dung Quyết định số 980/2023/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đính kèm tại đây: QĐ 980.TTg Danh mục công nghệ, thiết bị, sp công nghiệp môi trường.pdfQĐ 980.TTg Danh mục công nghệ, thiết bị, sp công nghiệp môi trường.pdf).

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp gửi ý kiến gửi Sở Công Thương qua số điện thoại 0251.3941584 để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý./.
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai