• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND của UBND tỉnh đạt được các mục tiêu, hiệu quả thiết thực; trên cơ sở đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, ngày 27/12/2023 Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-KCNĐN về việc thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Với mục đích xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện đối với các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 183/KH-UBND của UBND Tỉnh về thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch số 43/KH-KCNĐN đã nêu rõ một số yêu cầu:

- Các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp KCN tổ chức phổ biến, quán triệt quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 183/KH-UBND của UBND Tỉnh và bản Kế hoạch này đến các bộ phận, phòng, ban và người lao động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện; gắn nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày.

- Ngưởi đại diện theo pháp luật, cán bộ, nhân viên chuyên trách, kiêm nhiệm công tác bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong KCN tiếp tục nghiên cứu, xác định, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng quý, từng năm và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đã đề ra.

- Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu:

+ 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ 100% doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

+ Tỷ lệ giảm mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu so với năm 2020 của các doanh nghiệp KCN hoạt động trong lĩnh vực dệt may, thép, nhựa, hóa chất, rượu bia nước giải khát và giấy đến năm 2025 từ 5-8%, đến năm 2030 từ 7-10%.

Đồng thời, nêu ra 03 nhiệm vụ gồm: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường; Giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môn trường; duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh môi trường; Chủ động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính  và 03 giải pháp thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân; Tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới quan trắc và cơ sở dữ liệu về môi trường.

Trong Kế hoạch cũng đã nêu rõ việc phân công trách nhiệm thực hiện, trong đó, Các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp KCN có trách nhiệm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch thực hiện Chiến lược; tổng hợp việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường tại các KCN, lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định, gửi về Ban Quản lý các KCN để tổng hợp./.

Xem Kế hoạch số 43/KH-KCNĐN​ tại đây KH thuc hien chien luoc BVMT 2030.pdf

Trần Thị Đức

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang