• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH, THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại nội dung Văn bản số 558/UBND-KTN ngày 15/01/2024 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Ngày 21/01/2024, Ban Quản lý các KCN đã có văn bản số 197/KCNĐN-MT về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Theo đó, Ban Quản lý các KCN đề nghị các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KCN nhanh chóng triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

I. Đối với các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN:

1. Vận hành thường xuyên, liên tục nhà máy xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải phát sinh từ các KCN luôn đạt Quy chuẩn theo quy định. Trường hợp có sự cố xảy ra cần có biện pháp xử lý kịp thời không để nước thải không đạt Quy chuẩn thải ra môi trường và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để phối hợp xử lý.

2. Giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

3. Vệ sinh các hố ga của KCN; thu gom, xử lý các loại chất thải (nước thải, chất thải rắn) phát sinh trong quá trình vệ sinh đúng quy định.

4. Giám sát nguồn nước thải các doanh nghiệp trong KCN.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các quy định pháp luật về quản lý chất thải, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, xử lý và thu hồi năng lượng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong KCN về tác hại của túi nilông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường, khuyến khích doanh nghiệp trong KCN sử dụng sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của doanh nghiệp trong KCN về bảo vệ môi trường, đặc biệt là về phân loại chất thải rắn tại nguồn, tiết kiệm và tái chế chất thải.

II. Đối với các doanh nghiệp trong KCN:

1. Tổ chức thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải nhằm đảm bảo 100% chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp được thu gom, phân loại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các quy định pháp luật về quản lý chất thải, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, xử lý và thu hồi năng lượng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động về tác hại của túi nilông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường, khuyến khích người lao động sử dụng sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của người lao động về bảo vệ môi trường, đặc biệt là về phân loại chất thải rắn tại nguồn, tiết kiệm và tái chế chất thải.

3. Các doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, khí thải: Xây dựng, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý đảm bảo chất lượng nước thải, khí thải luôn đạt quy định.

4. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ sân bãi, hố ga và các tuyến thoát nước mưa, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, sản xuất vật liệu xây dựng; sử dụng than đá.

5. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng thủ tục môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận./.

Xem văn bản số 197/KCNĐN-MT ngày 21/01/2024 tại đây.VB 197KCNĐN.MT.pdf


Trần Thị Đức

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang