• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 01/2024/TT-BCT NGÀY 15/01/2024 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG LIÊN QUAN THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU

​     Thực hiện Công văn số 880/UBND-KTNS ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh và văn bản số 546/SCT-TM ngày 23/01/2024 của Sở Công Thương về việc triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 của Bộ Công Thương (Thông tư) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu.

     Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai triển khai một số nội dung của Thông tư đến các doanh nghiệp như sau: 

     Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (Thông tư số 21), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bố sung Thông tư số 21.

     1. Thay thế Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 21 (đã được thay thế bằng Phụ lục tại Điều 2 Thông tư số 11/2018/TT-BCT) bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

     2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 21 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 11/2018/TT-BCT) như sau:

     Quy trình chứng nhận và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21; Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định Chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

     Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024.

     (Chi tiết nội dung Thông tư đính kèm tại đây: Thongtu01.2024.BCT_SuadoibosungThongtu21.2016_ThuchienquytacXXHHVietnam-LienminhAAU.pdf)

Phan Công Khánh

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang