• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
THAY THẾ, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Ngày 30/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.

Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư liên quan đến hoạt động thương mại

(1) Thay thế, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

- Thay thế một số cụm từ về tên cơ quan, đơn vị quy định tại Thông tư 09/2006/TT-BTM như sau:

+ Thay thế cụm từ “Bộ Thương mại" được quy định tại toàn văn Thông tư bằng cụm từ “Bộ Công Thương".

+ Thay thế cụm từ “Vụ Kế hoạch và Đầu tư" được quy định tại Mục 1 Phần V, Mẫu S1, Mẫu TB-2A, Mẫu TB-3A, Mẫu TB-4A, Mẫu TB-6A bằng cụm từ “Vụ Kế hoạch - Tài chính".

+ Thay thế cụm từ. “Vụ Thương mại Điện tử" quy định tại Mục 3 Phần V bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số".

- Bãi bỏ các quy định sau của Thông tư 09/2006/TT-BTM: Mục 2 Phần I; Khoản d Mục 3 Phần I; Mục 3, Mục 7 và 8 Phần II; quy định về mã số tỉnh tại khoản c Mục 6 Phần II; Phụ lục I; các Mẫu MĐ-2, Mẫu S2, Mẫu TB-1B, Mẫu TB-2B, Mẫu TB-3B, Mẫu TB-4B, Mẫu TB-6B và Mẫu TB-6C quy định tại Phụ lục II.

(2) Thay thế, bãi bỏ một số điều của Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

- Thay thế cụm từ “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" được quy định tại toàn văn Thông tư bằng cụm từ “nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài".

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 3.

(3) Thay thế, bãi bỏ một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại 2005 về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

- Thay thế cụm từ “Vụ Kế hoạch" quy định tại khoản 1, 3, 5 Điều 4 và khoản 3 Điều 5 bằng cụm từ “Vụ Kế hoạch - Tài chính".

- Bãi bỏ Bảng 1 về mã số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Phụ lục Thông tư.

Xem chi tiết tại Thông tư 03/2024/TT-BCT TT 03-2024-BCT.pdf có hiệu lực từ ngày 18/03/2024.


Văn phòng

Các tin khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang