• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 04/2024/TT-BCT NGÀY 27/3/2024 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – HÀN QUỐC

​     Thực hiện Công văn số 3274/UBND-KTNS ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Thông tư số 04/2024/TT-BCT ngày 27/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và nội dung văn bản số 1662/SCT-TM ngày 02/4/2024 của Sở Công Thương về việc triển khai Thông tư số 04/2024/TTBCT ngày 27/3/2024 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc;

     Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp một số nội dung Thông tư số 04/2024/TT-BCT ngày 27/3/2024 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc như sau:

    - Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Phụ lục I (Quy tắc xuất xứ) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT, cụ thể: “Điều 4 về Hàng hoá có xuất xứ không thuần tuý quy định: để áp dụng điểm b khoản 1 Điều 2, hàng hoá không thuộc Điều 5 quy định tại Phụ lục này được coi là xuất xứ nếu đạt hàm lượng giá trị khu vực ít nhất 40% tính theo giá trị giao hàng trên tàu (FOB) hoặc trải qua một quá trình chuyển đổi mã số hàng hoá ở cấp 4 số (CTH) của Hệ thống hài hoà.

    Theo đó, công thức tính RVC sẽ dựa trên hai phương pháp trực tiếp là RVC = (VOM/FOB) x 100%; trong đó, VOM là trị giá nguyên liệu có xuất xứ, bao gồm trị giá nguyên liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân bổ trực tiếp, chi phí vận chuyển và lợi nhuận.

    Công thức gián tiếp gồm RVC = ((FOB-VNM)/FOB) x 100%; trong đó, VNM là giá trị đầu vào không có xuất xứ hoặc không xác định được xuất xứ. Có thể là giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của nguyên liệu phụ tùng hoặc hàng hoá. Hoặc là giá mua đầu tiên của nguyên liệu, phụ tùng hoặc không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế biến.

   Thông tư nêu: nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất của nước thành viên xuất khẩu linh hoạt áp dụng công thức tính RVC trực tiếp hoặc gián tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Công thức tính RVC đã lựa chọn phải được tiếp tục áp dụng suốt một năm tài chính của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất đó. Trường hợp nước thành viên nhập khẩu tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá bất kỳ việc kiểm tra, xác minh nào đối với tiêu chí RVC phải được thực hiện trên cơ sở công thức tính RVC mà nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất của nước thành viên xuất khẩu đã sử dụng.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Phụ lục V (Thủ tục cấp và kiểm tra (C/O) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT như sau: C/O theo quy định đáp ứng các điều kiện: ở bản giấy được in ra có chữ ký, cấp con dấu theo hình thức cấp tay hoặc có chữ ký, con dấu dưới hình thức cấp dạng điện tử của các Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu; làm trên khổ A4; phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục VI-A ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT được gọi là C/O mẫu AK và được khai bằng tiếng Anh.

    - Sửa đổi tên gọi “Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc" thành “Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc".

    Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2024.

    (Đính kèm chi tiết Thông tư số 04/2024/TT-BCT tại đây:Thongtu04.2024.BCTHiepdinhASEAN-HanQuoc.pdf )


Phan Công Khánh

Các tin khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang