Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3402/KCNĐN-LĐ04/09/2021Đăng ký cấp mã QR khi tham gia giao thông.
vb_4009_SGTVT_ngay_2-9-2021_cap_QR_code.pdf    
3402- Dang ky cap ma QR.pdf    
23/Kh-KCNĐN23/03/2021Kế hoạch Duy trì hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai năm 2021.
KH 23. Duy trì hệ thống ISO năm 2021.pdf    
13/KH-KCNĐN18/02/2021Kế hoạch thông tin tuyên truyền CCHC năm 2021 tại BQL các KCN
KH 13- Thông tin tuyen truyền về CCHC năm 2021.pdf    
07/KH-KCNĐN22/01/2021Kế hoạch CCHC năm 2021 của Ban Quản lý các KCN
KH 7- Cải cách hành chính năm 2021.pdf    
05/KH-KCNĐN22/01/2021Thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại Ban Quản lý các KCN
KH 5- Thông tin tuyên truyền kiểm soát TTHC 2021.pdf    
04/KH-KCNĐN22/02/2021Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 của ban Quản lý các KCN
KH 4- Kiểm soát TTHC năm 2021.pdf    
229/QĐ-KCNĐN 08/09/2020Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Ban quản lý các KCN
QĐ 229. ban hành tài liệu ISO BQLKCN.pdf    
37/KH-KCNĐN25/06/2020Kế hoạch Xây dựng, chuyển đổi áp dụng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
KH 37 xây dựng và thực hiện ISO 2020.pdf    
34/KH-KCNĐN05/06/2020Kế hoạch Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI).
Kh 34- Nâng cao chỉ số PAPI- PAINDEX.pdf    
26/KH-KCNĐN03/04/2020Kế hoạch Tự kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2020
KH 26. Tự kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2020.pdf    
25/KH-KCNĐN03/04/2020Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020
KH 25. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.pdf    
24/KH-KCNĐN23/03/2020Kế hoạch Thực hiện “kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ” năm 2020
KH 24. Thực hiện “kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ” năm 2020.pdf    
20/KH-KCNĐN24/02/2020Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020
KH 20. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020.pdf    
19/KH-KCNĐN24/02/2020Kế hoạch Kiểm tra thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020
KH 19. Kiểm tra thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020.pdf    
17/KH-KCNĐN24/02/2020Kế hoạch Tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2020
KH 17.Tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2020.pdf    
15/KH-KCNĐN20/02/2020Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
KH 15.Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.pdf    
14/KH-KCNĐN20/02/2020Kế hoạch Triển khai công tác của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
KH 14.Triển khai công tác của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020.pdf    
11/KH-KCNĐN06/02/2020Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
KH 11. Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.pdf    
10/KH-KCNĐN06/02/2020Kế hoạch Triển khai NQ-02 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
KH 10. Triển khai NQ-02 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.pdf    
7/KH-KCNĐN03/01/2020Kế hoạch theo dõi tình hình pháp luật năm 2020
KH 7. Theo dõi tình hình pháp luật năm 2020.pdf    
1 - 20 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai