Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Tiêu đề thông báoRÀ SOÁT, CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nội dung thông báo

​​Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

        Theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 thì việc vận hành Hệ thống thông tin quốc gia và Đầu tư nước ngoài là bắt buộc với tất cả các cơ quan đăng ký đầu tư và các doanh nghiệp FDI. Theo đó, mỗi dự án sẽ được cấp 01 mã số dự án; mã số dự án là duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động của dự án. Việc báo cáo và rà soát dữ liệu được thực hiện theo dự án, nếu doanh nghiệp có nhiều dự án thì báo cáo theo từng dự án.

          1. Điều kiện thực hiện:

Để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng ký và được cấp tài khoản dự án, cụ thể được thực hiện như sau:

Bước 1: Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi phiếu đăng ký tạo tài khoản đến doanh nghiệp (đính kèm biểu mẫu Form dky tai khoan doanh nghiep.docxForm dky tai khoan doanh nghiep.docx). Doanh nghiệp điền thông tin và gửi biểu mẫu về Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

Bước 2: Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp tài khoản cho doanh nghiệp theo đúng quy tắc và gửi thông báo về tên tài khoản và password đến email của người phụ trách tài khoản được kê khai trong tờ khai của doanh nghiệp.

Bước 3: Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo tài khoản doanh nghiệp phải truy cập Hệ thống để đổi mật khẩu.

2. Cập nhật dự án và thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài:

Tài khoản doanh nghiệp được sử dụng để rà soát, cập nhật thông tin về dự án của doanh nghiệp và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ Lục III, cụ thể như sau:

Biểu 1: Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Ngày báo cáo: ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo.

Biểu 2: Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Ngày báo cáo: ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo.

Biểu 3: Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Ngày báo cáo: ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo.

3. Thời hạn báo cáo:

Để đưa Hệ thống vào vận hành theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Ban Quản lý các KCN đề nghị Quý Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp để tự rà soát, cập nhật thông tin về dự án đầu tư và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký cấp tài khoản, đề nghị Quý Công ty vui lòng gửi Tờ khai đề nghị cấp tài khoản về Ban Quản lý các KCN chậm nhất trước ngày 21/9/2020.

- Trường hợp doanh nghiệp đã có tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, đề nghị doanh nghiệp cập nhật đầy đủ thông tin trên Hệ thống và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trước ngày 05/10/2020. Sau thời hạn nêu trên, nếu công ty không thực hiện, Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn, đề nghị liên hệ phòng Quản lý Doanh nghiệp – Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, số điện thoại 0251.3891945 (số nội bộ 253~255) để được hướng dẫn.

          Ban Quản lý các KCN thông báo để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Ngày đăng9/16/2020 8:46 AM

Các thông báo khác

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai