• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI QUÝ I NĂM 2024

Thực hiện báo cáo định kỳ, Ban Quản lý các KCN đã có báo cáo công tác CCHC, kiềm soát TTHC quý I/2024.

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ QUÝ I/2024

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước và tổng hợp, định kỳ báo cáo Chính phủ theo quy định.

TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH VỀ CẤP VĂN BẢN CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GI

Thực hiện đề nghị của Sở Ngoại vụ tại văn bàn số 1115/SNgV-LS-NVNONN ngày 15/4/2024 về việc tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ abtc trên cổng dịch vụ công tỉnh đồng nai trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp như sau:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẰNG MÃ QR

Nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin và thực hiện TTHC, Ban Quản lý các KCN công khai niêm yết TTHC bằng mã QR.

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI NĂM 2023

Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2023

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

ĐIỂM TIN BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2023 TỪ NGÀY 31/7/2023 ĐẾN NGÀY 04/8/2023

Ngày 04/8/2023, Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã phát hành Bản tin cải cách hành chính số 30/2023 của Chính phủ

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1 - 10 Next

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang