• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI NĂM 2023

Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2023

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

ĐIỂM TIN BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2023 TỪ NGÀY 31/7/2023 ĐẾN NGÀY 04/8/2023

Ngày 04/8/2023, Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã phát hành Bản tin cải cách hành chính số 30/2023 của Chính phủ

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

TRIỂN KHAI HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

TRIỂN KHAI HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2023 TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2023 TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” GIAI ĐOẠN 2022 – 2030

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” GIAI ĐOẠN 2022 – 2030

1 - 10 Next

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang