Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Thông tin về lao động

LÙI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐẾN NGÀY 31/12/2023 VỚI NHIỀU DOANH NGHIỆP

Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 về lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Xem tiếp

TIẾP TỤC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG VIỆC LÀM ĐẾN HẾT NĂM 2023

Ngày 25/08/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Xem tiếp

CHI TIẾT GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ CHƯA ĐÓNG ĐỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 21/6/2023, BHXH Việt Nam ban hành công văn 1880/BHXH-CSXH thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội.

Xem tiếp

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp đã có những tác động tích cực đến doanh nghiệp và người lao động đồng thời tạo môi trường đoàn kết, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động.

Xem tiếp

THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TRỰC TUYẾN

Thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến là một nội dung quan trong trong công tác cải cách hành chính được tỉnh Đồng Nai không ngừng đẩy mạnh thực hiện trong thời gian vừa qua, nhằm góp phần phục vụ hiệu quả hơn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Xem tiếp

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, từ đó nâng cao kiến thức pháp luật và nhận thức của cả doanh nghiệp và người lao động, nhằm đạt được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Xem tiếp

TIẾN HÀNH SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023 TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 01/5/2023 đến 31/5/2023.

Xem tiếp

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LAO ĐỘNG 06 THÁNG 2023

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động, các doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp, do đó Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nghiêm túc thực hiện đầy đủ báo cáo về lao động trong 06 tháng đầu năm 2023.

Xem tiếp

TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 17/3/2023, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 1115/TB-SLĐTBXH về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ) trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 02 ngày, từ ngày 04/4/2023 đến hết ngày 05/4/2023 tại Hội trường (200), Trường Đại học Đồng Nai số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Xem tiếp

TỪ NGÀY 01/4/2023, BỆNH COVID-19 NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC XEM LÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP HƯỞNG BHXH

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai