Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Thông tin về lao động

TĂNG CƯỜNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM TỪ 03 THÁNG TRỞ LÊN.

Xem tiếp

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 6089/LĐTBXH-CSLĐ về việc triển khai đánh giá xếp loại việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Xem tiếp

XÂY DỰNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỀ TIỀN THƯỞNG VÀ ỔN ĐỊNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀO CUỐI NĂM 2022

Vào dịp cuối năm, tình hình quan hệ lao động có nhiều ảnh hưởng do tâm lý của người lao động về việc nâng lương, tiền thưởng tết,…Do đó, các doanh nghiệp cần có kế hoạch xây dựng tiền lương, thưởng nhằm ổn định quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Xem tiếp

THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THỦ TỤC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung liên quan đến các thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Xem tiếp

THỰC HIỆN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TẠM TRÚ TẠI DOANH NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Nhằm nắm bắt, tổng hợp, đánh giá và đề xuất các chính sách có liên quan đến việc tạm trú tại doanh nghiệp của lao động nước ngoài theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, các doanh nghiệp cần thực hiện việc báo cáo, thống kê về việc tạm trú LĐNN, cơ sở tạm trú tại các doanh nghiệp KCN.

Xem tiếp

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM 2022

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động, các doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG NGỪA CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Triển khai thực hiện thông báo số 3969/TB-LĐTBXH ngày 05/10/2022 của Bộ LĐ-TB&XH, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 10868/UBND-KGVX ngày 13/10/2022, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành văn bản số số 5430/LĐTBXH-CSLĐ ngày 14/10/2022 về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại và tai nạn lao động tại nơi làm việc.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU HỒI NỢ ĐỌNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Xem tiếp

THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông tin các doanh nghiệp và người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về danh sách các đơn vị tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe và khám sức khỏe lái xe.

Xem tiếp

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ

Đây là nội dung tại Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH155 về làm thêm giờ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai