Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Thông tin khác

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Triển khai Văn bản số 3825/TCĐBVN-KHCN, MT&HTQT ngày 29/6/2022 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

Xem tiếp

HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7/2022

Vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 11 tháng 7 năm 1987, Thế giới đã chào đón sự có mặt của em bé người Nam Tư là công dân thứ 5 tỷ, Hội nghị quốc tế về dân số đã lấy dấu mốc lịch sử đó là Ngày Dân số Thế giới.

Xem tiếp

ĐẾN NĂM 2030, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÓA CHẤT ĐẠT BÌNH QUÂN TỪ 10 – 11%/NĂM

Xem tiếp

TRIÊN KHAI KẾ HOẠCH THU – NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022, nội dung như sau

Xem tiếp

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022”.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CUỘC VẬN ĐỘNG: NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM NĂM 2022 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

Triển khai nội dung văn bản số 3418-CV/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh Ủy Đồng Nai về việc sao gửi Kế hoạch số 530/KH-MTTW-BCÐTWCVÐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI KẾT NỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU NÔNG SẢN, THỦY SẢN, KHAI KHOÁNG, VẬT LIỆU XÂY DỰNG,…TẠI AI CẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022

Thực hiện nội dung văn bản số 1231/SNgV-HTQT ngày 18/5/2022 của Sở Ngoại vụ về việc cung cấp thông tin hỗ trợ xúc tiến với các đối tác Ai Cập

Xem tiếp

THÔNG TIN CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO THÔNG BÁO DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ SPS TỪ NGÀY 21/3/2022 - 20/4/2022.

Triển khai nội dung văn bản số 3121/SCT-TM ngày 17/5/2022 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/3/2022 - 20/4/2022 theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương tại Công văn số 248/XNK-NS ngày 10/5/2022.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH KẾT NỐI, HỖ TRỢ TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022

Ngày 19/4/2022, Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2058/KH-SNN về việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai