Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Thông tin khác

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI XUẤT SẮC NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai là 01 trong 02 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua do hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Nai trong năm 2021

Xem tiếp

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – SASKATCHEWAN (CANADA)

Ngày 24/11/2022, Sở Ngoại vụ có văn bản số 2864/SNgV-HTQT về việc thực hiện nội dung văn bản số Văn bản số 367/CNV-ĐP ngày 21/11/2022 của Cục Ngoại vụ về việc mời tham dự Chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Saskatchewan (Canada) (đính kèm).

Xem tiếp

XÂY DỰNG CÔNG CỤ SÀNG LỌC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Ngày 18/11/2022 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Chương trình Hội thảo “Công cụ sàng lọc dự án đầu tư tại Việt Nam”. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại Việt Nam, việc xây dựng một công cụ sàng lọc đầu tư, đặc biệt là xây dựng các tiêu chí đánh giá, thẩm định cụ thể, là phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước tại nghị quyết 50-NQ/TW và Nghị quyết 58/NQ-CP.

Xem tiếp

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện nội dung văn bản số 12524/UBND-KGVX ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 4310/CV-TU ngày 17/11/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Chỉ thị 17); Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và người lao động, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp một số nội dung của Chỉ thị số 17 như sau:

Xem tiếp

HỘI THẢO DOANH NGHIỆP FDI CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, đính hướng đến năm 2030” với mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI) và Quyết định số 411//QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, đính hướng đến năm 2030; Với mục đích giúp doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, ngày 18/11/2022 tại Khách sạn The Mira Central Park, Viettel Đồng Nai Chi nhánh Tập Đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội đã tổ chức Hội thảo Doanh nghiệp FDI Chuyển đổi số & Giải pháp quản trị doanh nghiệp.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI “THIẾT KẾ NHÃN HIỆU, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO CÁC SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM”.

Xem tiếp

MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ GIẢI PHÁP XÚC TIẾN XUẤT KHẨU THÔNG QUA AMAZON VỚI CHỦ ĐỀ: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI: KỶ NGUYÊN BỨT PHÁ

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022 và Công văn số 1167/TMĐT-TTPT ngày 18/10/2022 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số về việc phối hợp triển khai sáng kiến Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá do Amazon khởi xướng và được bảo trợ bởi Bộ Công Thương về nội dung; Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thông tin đến các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai biết, tham dự Hội nghị giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon theo Kế hoạch số 6441/KH-SCT ngày 08/11/2022 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN GIÁ, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU NĂM 2022 - 2023, PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2023 VÀ ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG THIÊN TAI, DỊCH BỆNH

Thực hiện nội dung văn bản số 6449/SCT-TM ngày 08/11/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bình ổn giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu năm 2022 - 2023, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023 và ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Triển khai nội dung văn bản số 5258/LĐTBXH-CSLĐ ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình khó khăn trong sản xuất ảnh hưởng đến lao động, việc làm của người lao động; Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai nội dung văn bản nêu trên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

Xem tiếp

THÔNG TIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 27/9/2022, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã ban hành văn bản số 180/QDNNVV-NVCV về việc thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV; Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin nội dung văn bản nêu trên đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai