• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin khác

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-BKHCN NGÀY 08/5/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHUYÊN MÔN PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 27/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2985/SKHCN-QLK về việc triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1305/QĐ-TTG NGÀY 08/11/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 12683/UBND-THNC về việc triển khai Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Nội dung Quyết định như sau:

CHÍNH THỨC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG XUỐNG 8% ĐẾN HẾT 30/6/2024

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) (tức xuống 8%) từ 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ DIỄN ĐÀN NĂNG SUẤT QUỐC GIA NĂM 2023

Ngày 13/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2807/SKHCN-TĐC về việc triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 theo văn bản 3475/TĐC-KHTC ngày 24/10/2023 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GỖ

Chiều ngày 01/11/2023, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Gọi – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai đã thông qua nội dung và ký Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (Quy chế)

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ.

Ngày 31/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 2654/TB-SKHCN về việc đề xuất hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 240/KH-UBND NGÀY 10/10/2023 CỦA UBND TỈNH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN GIÁ, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU NĂM 2023-2024, PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 VÀ ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bình ổn giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu năm 2023-2024, phục vụ Tết Nguyên đán 2024 và ứng phó các tình huống thiên tai dịch bệnh (Kế hoạch)

TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

Ngày 16/10/2023, Thủ tướng đã có Công điện 968/CĐ-TTg tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2024

Ngày 29/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2346A/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.

MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO TRONG KHUÔN KHỔ ASEAN MÀ VIỆT NAM THAM GIA.”

Thực hiện nội dung văn bản số 6188/SCT-TM ngày 09/10/2023 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo theo Công văn số 6874/BCT-ĐB ngày 04/10/2023 của Bộ Công Thương

1 - 10 Next

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang