Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2020
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia tại văn bản số 377/UBATGTQG ngày 05/11/2020 về việc tuyên truyền an toàn giao thông trong dịp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020, Ban ATGT tỉnh thông tin, cung cấp tài liệu tuyên truyền (các thông điệp truyền hình, thông điệp phát thanh và phim phóng sự) nhằm nâng cao ý thức đảm bảo ATGT của người tham gia giao thông trong dịp tưởng niệm này, cụ thể như sau:

- Thông điệp truyền hình (TVC): chủ đề “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” (thời lượng 38 giây);

- Thông điệp phát thanh: “Tưởng nhớ người đi vì người ở lại” (thời lượng 03 phút);

- Phim phóng sự: “Tuyên truyền vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” (thời lượng 05 phút 33 giây).

Các tài liệu tuyên truyền nêu trên được đăng tải tại địa chỉ: https://drive.google.com/file/d/1_hG6ynXkqzhvENavoPadpRnGZsiqS9OO/view

Phòng Quản lý Lao động (Diza)
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai