• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
NĂM 2025, ĐỒNG NAI LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỰC TĂNG TRƯỞNG QUAN TRỌNG CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VÀ CẢ NƯỚC

​            Ngày 04/12/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là: Phát huy giá trị văn hóa; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế; nâng cai năng lực cạnh trăng của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thông quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025.

Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu gồm:

- Chỉ tiêu kinh tế

+ Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm trên 8.5%

+ GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 186 triệu đồng (tương đương 8.000 USD).

+ Tổng vốn đầu tư xã hội huy động trong 5 năm trên 500.000 tỷ đồng

+ Kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm tăng 8% trở lên

+Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt dự toán được giao

- Chỉ tiêu xã hội

+ Đến cuối năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 5 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao; 25% số xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Xuân Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Đến cuối năm 2025, có trên 90% dân số tại đô thị, trên 85% dân số tại nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn QC02.

+ Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 70% lao động qua đào tạo nghề.

+ Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đến 2025 đạt 95%

+ Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/vạn dân và 30 giường bệnh/vạn dân.

+ Hàng năm có trên 90%gia đình, ấp (khu phố), 98% cơ quan, đơn vi6, 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% thiết chế văn hóa cấp huyện và cấp xã đạt, 90% nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt động hiệu quả.

- Chỉ tiêu về môi trường

+ Đến cuối năm 2025, thu gom và xử lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt , chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại đạt 100%.

+ Đến năm 2025, toàn tỉnh có 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn.

+ Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 28,3%

- Chỉ tiêu về Quốc phòng - an ninh

Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng do Chính phủ giao hàng năm.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang