Thứ bảy, ngày 4/6/2016
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

​             Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 406/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 như: Gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam; Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam; Đăng ký thành lâp doanh nghiệp; Khai trình việc sử dụng lao động; Cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội; Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế; khai báo hóa chất nhập khẩu; Cung cấp thông tin về dự án đầu tư; …

Ngoài những dịch vụ công được phê duyệt tại Danh mục, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định: QĐ 406.pdfQĐ 406.pdf

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai