Thứ bảy, ngày 4/6/2016
NGÀY 19/5/2021 BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BXD BAN HÀNH QCVN 01:2021/BXD
 

     Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành QCVN 01/2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch Xây dựng.

z2501466609768_7a8ff239f52f9484ea5703f33ea401c7.jpg


     Thông tư ngày có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng.

    Quy chuẩn này quy định các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn. Đối với công tác quy hoạch xây dựng các khu chức năng ngoài việc tuân thủ các quy định trogn quy chuẩn này còn phải tuân thủ theo các quy chuẩn có liên quan.

      Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quy hoạch được quy định.

     Tải quy chuẩn tại đây thong-tu-01-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung.pdfthong-tu-01-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung.pdf


Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai