Thứ bảy, ngày 4/6/2016
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Quyết định quy một số quy định:

- Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với trường hợp việc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp được thực hiện trong giai đoạn thành lập, mở rộng cụm công nghiệp bằng phương pháp chấm điểm.

- Đối tượng áp dụng:

+ Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

+ Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý cụm công nghiệp.

- Tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

+ Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, gồm 03 tiêu chí thành phần: tính chất, mục tiêu cụm công nghiệp; phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và tiến độ thực hiện dự án.

+ Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, gồm 02 tiêu chí thành phần: giải pháp sơ bộ về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp và phương án quản lý môi trường.

+ Năng lực, kinh nghiệm của đơn vị đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, gồm 02 tiêu chí thành phần: kinh nghiệm của nhà đầu tư và năng lực triển khai dự án đầu tư.

+ Phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, gồm 03 tiêu chí thành phần: tổng vốn đầi tư dự án; cơ cấu nguồn vốn đầu tư và cam kết ký quỹ.

- Tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

+ Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: tính chất, mục tiêu cụm công nghiệp; phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; tiến độ thực hiện dự án.

+ Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp: giải pháp sơ bộ về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; phương án quản lý môi trường.

+ Năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư: kinh nghiệm của nhà đầu tư; Năng lực triển khai dự án.

+ Phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Tổng vốn đẩu tư dự án (tổng chi phí đầu tư xây dựng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); Cơ cấu nguồn vốn đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn huy động); cam kết ký quỹ.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021.

Chi tiết Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND QĐ 26 UBND.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai