Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÔNG TIN VIỆC ĐỀ NGHỊ ƯU TIÊN TIÊM VAC-XIN CHO NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KCN
Ngày 09/8/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai ban hành văn bản 2852/KCNĐN-VP trả lời và thông tin đến các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét, hỗ trợ tiếp cận nguồn và ưu tiên tiêm vac-xin Covid-19 cho lãnh đạo, công nhân viên lao động của Doanh nghiệp​. 2852-uu tien tiem vac-xin.pdf2852-uu tien tiem vac-xin.pdf
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai