Thứ bảy, ngày 4/6/2016
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT "3 TẠI CHỖ" TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

​Ngày 03/9/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai ban hành văn bản số 3359/KCNĐN-VP về việc đăng ký thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" trong các KCN Đồng Nai.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông báo đến các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp có nhu cầu tổ chức hoạt động phương án sản xuất “3 tại chỗ”, lập hồ sơ đăng ký gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Hồ sơ đăng ký thực hiện theo đúng nội dung Hướng dẫn việc bố trí tạm trú để phòng chống Covid-19 ban hành theo Quyết định số 301/QĐ-KCNĐN ngày 14/7/2021; Quyết định số 357/QĐ-KCNĐN ngày 06/8/2021 (điều chỉnh Quyết định số 301/QĐ-KCNĐN) và Quyết định số 324/QĐ-KCNĐN ngày 17/7/2021 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Để xử lý nhanh chóng, hồ sơ đăng ký phương án sản xuất “3 tại chỗ” Doanh nghiệp vui lòng:

1. Scan hồ sơ gốc và gửi qua địa chỉ E-mail: dangky3t@diza.vn
2. Gửi hồ sơ gốc về: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (Số 26, Đường 2A, KCN Biên Hoà II, Biên Hoà, Đồng Nai).​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai