Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

​       ​     Ngày 29/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 11870/UBND-HCC về việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong covid-19 trong tình hình mới, trong đó có một số nội dung  về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ như sau:

          Đối với hoạt động của Trung tâm Hành chính công: Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tuỳ tình hình thực tế, đề xuất việc triển khai, tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua các hình thức phù hợp. Trong đó, rà soát đối với các trường hợp sở, ngành có thủ tục hành chính đơn giản tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; đối với các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giao thông – Vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện tại Trung tâm Hành chính công phải đảm bảo các yêu cầu điều kiện phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.

       Yêu cầu các cơ quan ngành dọc thực hiện triển khai hoạt động cơ chế một cửa tại đơn vị đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới; khẩn trương chỉ đạo kích hoạt số điện thoại đường dây nóng tại bộ phận một cửa của đơn vị để kịp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời thực hiện việc công khai tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

        Giao các sở, ban, ngành, địa phương chủ động thông tin, truyền thông, hướng dãn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh chuyển thông tin người dân, doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai