Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Quyết định số 482/QĐ-KCNĐN về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1)

Ngày 15/11/2021, Ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng Ban Phụ trách đã ký ban hành Quyết định số 482/QĐ-KCNĐN về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai​QUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN BO SUNG DOT 1.pdfQUYET DINH CONG BO CONG KHAI DU TOAN BO SUNG DOT 1.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai