Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN “TRIỂN KHAI KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TỪ CHƯƠNG TRÌNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TOÀN CẦU”
 

Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Dự án Vương Thị Minh Hiếu đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Dự án trong năm 2021. Dự án được thực hiện với 02 hợp phần là: Tăng cường năng lực và lồng ghép các chính sách về KCN sinh thái trong chính sách KCN quốc gia tại Việt Nam và Hỗ trợ các địa phương chuyển đổi các KCN thông thường sang KCN sinh thái.

Dự án đã hoàn thành việc phân tích, cập nhật các chính sách liên quan đến KCN sinh thái, tiến hành các hoạt động đánh giá giữa kỳ, cũng như việc xây dựng văn bản pháp quy đạt kết quả tốt trong năm 2021. Việc Việt Nam đã xây dựng các khung chính sách về KCN sinh thái ngay từ ban đầu đã được cộng đồng quốc tế khen ngợi. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo dự án sẽ xây dựng các chương trình đào tạo về KCN sinh thái cho các bên liên quan thông qua các hình thức trực tuyến, trực tiếp và đẩy mạnh các hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án.

Trình bày về kế hoạch thực hiện năm 2022, Chuyên gia Kỹ thuật Quốc gia UNIDO Nguyễn Trâm Anh cho biết, Dự án sẽ tập trung vào 04 hoạt động chính: hỗ trợ tăng cường thể chế quốc gia trong xây dựng và triển khai các chính sách đối với KCN sinh thái; thực hiện các hoạt động truyền thông, chính sách nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức về KCN sinh thái; tăng cường năng lực của các KCN và doanh nghiệp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về KCN sinh thái; tiến hành triển khai thực hành về KCN sinh thái tại các KCN thí điểm.

Tại cuộc họp, đại diện từ SECO, UNIDO, GEF và các địa phương đã có đề xuất về việc gia hạn thời gian thực hiện của Dự án; việc tuyển chọn thêm cán bộ địa phương hỗ trợ Dự án; tăng cường sự hỗ trợ, liên kết giữa các bộ ngành và các KCN để hỗ trợ hoạt động của Dự án./.
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai