Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NĂM 2022 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389/ĐP TỈNH ĐỒNG NAI
 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; ngày 01/4/2022, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là BCĐ 389/ĐP tỉnh) xây dựng ban hành kế hoạch số 75/KH-BCĐ389 về tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm và ATVSTP năm 2022 trên địa bàn tỉnh với mục đính tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để mỗi người thấy có quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này, công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; qua hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng chống các biệu hiện tiêu cực, bảo kê, tham nhũng của cán bộ công chức của các lực lượng chức năng tham gia trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2022.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai triển khai Kế hoạch đến các doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh biết, phối hợp (đính kèm Kế hoạch số 75/KH-BCĐ389 ngày 01/4/2022 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP: KH tuyen truyen BCD 389 nam 2022.pdfKH tuyen truyen BCD 389 nam 2022.pdf).

 
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai