Thứ bảy, ngày 4/6/2016
VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ XANH.

Ngày 13/4/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-KCNĐN về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Công ty TNHH Gỗ Xanh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Dự án Công ty TNHH Gỗ Xanh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8708308408 lần đầu ngày 04/10/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 19/02/2016 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Gỗ Xanh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602630325 đăng ký lần đầu ngày 04/10/2011, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 05/02/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2020.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai