Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 

Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:

Mục đích: Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Góp phần hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, ổn định nguồn lực lao động, ổn định và duy trì sản xuất tạo việc làm cho người lao động; Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động mới bằng chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Yêu cầu: Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường  công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện; người đứng đầu cơ quan tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót, bỏ sót đối tượng hoặc để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định.

Nguyên tắc thực hiện: Đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ; Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

Nội dung thực hiện:

Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng, cụ thể:

- Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

 

- Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động quay trở lại thị trường lao động đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được nhà nước hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Tổ chức thực hiện

Các sở, ban, ngành liên quan triển khai nhanh chóng, kịp thời các nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch 83/KH-UBND; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyền truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chủ động phối hợp các đơn vị liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch. (Đính kèm kế hoạch: KH 83-ke hoach trien khai thuc hien chinh sach ho tro tien thue nha cho nguoi lao dong theo QD so 8.pdfKH 83-ke hoach trien khai thuc hien chinh sach ho tro tien thue nha cho nguoi lao dong theo QD so 8.pdf).  ​ 

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai