Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Ngày 15/4/2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 137/KH-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, như sau:

Mục đích, yêu cầu:

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân; kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, vận động được tối đa người dân và các tổ chức, cơ quan tham gia giao nộp.

- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội, góp phần giảm tội phạm bền vững, lâu dài.

Nhiệm vụ thực hiện:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trang bị cho các đơn vị, địa phương theo quy định của Bộ Quốc phòng, nhất là các kho chứa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu.

- Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, về lĩnh vực bưu chính đối với hoạt động mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực công nghiệp và thương mại, quản lý địa bàn, chủ động phối hợp lực lượng chức năng có liên quan, tiến hành giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý cư trú người nước ngoài, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin, phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng và qua dịch vụ bưu chính.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để các đối tượng lợi dụng phạm tội và vi phạm pháp luật./.   

 (Đính kèm Kế hoạch số 137/KH-BCĐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội:KH 137-ke hoach tang cuong cong tac phong-chong toi pham va vi pham phap luat ve vu khi-vat lieu no-cong cu ho tro.PDFKH 137-ke hoach tang cuong cong tac phong-chong toi pham va vi pham phap luat ve vu khi-vat lieu no-cong cu ho tro.PDF)
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai