Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​        Ngày 16/5/2022, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 753/ĐNA-TH về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài nói riêng và hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng Giám đốc/ Giám đốc các doanh nghiệp hiện đang có dư nợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

Nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước, của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam khi thực hiện các hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động vay, trả nợ nước ngoài tại Việt Nam nói riêng như:

- Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của NHNN Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

- Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 của NHNN Việt Nam sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN.

- Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 của NHNN Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

- Thông tư 06/2019/TT-NHNN của NHNN Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trự tiếp nước ngoài vào Việt Nam

          Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp biết, thực hiện.

          (Tham khảo thêm nội dung văn bản 753 tại đây: 753-NHNN.pdf753-NHNN.pdf)

          Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai