Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PIN PHẾ THẢI ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU"

Ngày 24/5/2022, Ban Quản lý các KCN đã ban hành văn bản số 1525/KCNĐN-MT về việc triển khai đề tài "Nghiên cứu công nghệ xử lý pin phế thải để sản xuất vật liệu".

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022 với đề tài "Nghiên cứu công nghệ xử lý pin phế thải để sản xuất vật liệu" gưi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết, tham gia (đính kèm thông tin đề tài, yêu cầu và thời gian, địa điểm nhận hồ sơ).

1097TB_17.05.22_QLKKhuyen.pdf1097TB_17.05.22_QLKKhuyen.pdf


Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai