Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – HÀN QUỐC VÀ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ ASEAN

Thực hiện Công văn số 5666/UBND-KTNS ngày 07/6/2022 và Công văn số 5667/UBND-KTNS ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và nội dung văn bản số 3592/SCT-TM của Sở Công Thương về việc triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai triển khai đến Quý doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

1. Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt nam – Hàn Quốc - có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022 (Chi tiết Thông tư xem tại đây: Thông tư 09.2022.TT-BCT ngày 01.6.2022 Sửa đổi, bổ sung Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.pdfThông tư 09.2022.TT-BCT ngày 01.6.2022 Sửa đổi, bổ sung Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.pdf).

2. Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2022 (Chi tiết Thông tư tại đây: Thông tư 10.2022.TT- BCT ngày 01.6.2022 Sửa đổi, bổ sung Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.pdfThông tư 10.2022.TT- BCT ngày 01.6.2022 Sửa đổi, bổ sung Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.pdf).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý doanh nghiệp gửi văn bản phản hồi về Sở Công Thương (Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: (0251) 3822216) để tổng hợp, xử lý./.
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai