Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, Bộ chỉ số gồm có 05 nhóm chỉ số thành phần như:

- Công khai, minh bạch.

- Tiến độ, kết quả giải quyết.

- Số hóa hồ sơ.

- Cung cấp dịch vụ trực tuyến.

- Mức độ hài lòng.

Trong đó có nhóm chỉ số “Mức độ hài lòng” chiếm 18/100 điểm và được đánh giá dựa trên 03 tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn = Tổng số phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hoặc trước hạn / Tổng số phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền tiếp nhận, xử lý * 100%

- Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị = (Tổng số phản ánh, kiến nghị - Số bị phản hồi trạng thái không hài lòng hoặc phản ánh về kết quả giải quyết, xử lý quá hạn)/ Tổng số phản ánh, kiến nghị * 100%

- Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC = (Tổng số hồ sơ TTHC - Số hồ sơ không hài lòng hoặc có phản ánh, kiến nghị về việc tiếp nhận, giải quyết, quá hạn)/ Tổng số hồ sơ TTHC có thẩm quyền giải quyết * 100%.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xác định trách nhiệm, ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, xử lý kỷ luật.

Xem chi tiết Quyết định 766/QĐ-TTg QD 766- Danh gia TTHC.pdfQD 766- Danh gia TTHC.pdf ngày 23/6/2022.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai