• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TRIÊN KHAI KẾ HOẠCH THU – NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

​             Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022, nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022

1. Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh (doanh nghiệp)

a) Mức đóng góp bắt buộc: Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tchức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

b) Hình thức thu:

- Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp quỹ của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh (do Cục Thuế tỉnh quản lý) bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai Đồng Nai của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh (do Chi cục Thuế cấp huyện quản lý) không thuộc đối tượng thu của Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Đồng Nai nêu trên bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của các huyện, thành phố.

c) Tổng số các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh dự kiến thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 trên toàn tỉnh Đồng Nai là: 7.793 Doanh nghiệp.

2. Đối tượng là công dân Việt Nam

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai 01 lần cho năm 2022, cụ thể như sau:

a) Mức đóng góp bắt buộc

- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phtrực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất. Vùng 1 (mức 4.420.000 đồng/tháng) áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom; Vùng 2 (mức 3.920.000 đồng/tháng) áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất; Vùng 3 (mức 3.430.000 đồng/tháng) các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Người lao động khác, trừ các đối tượng đã nêu trên, đóng 10.000 đồng/người/ năm.

b) Hình thức thu:

- Thủ trưởng (Giám đốc) các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, các lực lượng vũ trang, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn (Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH, Công ty TNHH một thành viên và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trách nhiệm: Thu khoản tiền đóng góp Quỹ năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo mức quy định và chuyển vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn (Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp không thuộc đối tượng thu của Cơ quan quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đồng Nai) có trách nhiệm: Thu tiền đóng góp Quỹ năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo mức quy định và chuyển vào tài khoản của các huyện, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ủy quyền.

- Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức thu Quỹ năm 2022 của các đối tượng người lao động khác trên địa bàn. Tổng hợp số tiền đóng góp Quỹ nộp vào tài khoản của các huyện, thành phố. Việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ theo mẫu của Bộ Tài chính đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện trong năm 2016.

        - Những trường hợp đã đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 nhưng được miễn giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid theo Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ được chuyển sang đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022.

        II. THỜI HẠN NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022.

1) Đối với cá nhân: Nộp Quỹ một lần trước ngày 31/7/2022.

2) Đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn: Nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31/7/2022, số còn lại nộp trước ngày 30/11/2022.

(Tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai:  3761.0.1122994.91049 mở tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam tỉnh Đồng Nai)

3) UBND các phường, xã thuộc các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tổng hợp số tiền đóng góp Quỹ của địa phương và nộp vào tài khoản của huyện, thành phố vào định kỳ cuối mỗi tháng.

4) UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, có trách nhiệm tổng hợp số tiền đóng góp Quỹ của địa phương và nộp vào tài khoản của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh vào cuối mỗi quý trong năm 2022. (Quý I trước ngày 20/3; Quý II trước Ngày 20/6; Quý III trước ngày 20/9; Quý IV trước ngày 20/12) và báo cáo kết quả thu – nộp về Quỹ phòng, chống thiên tai, trước ngày 31/12/2022 để cơ quan quản lý Quỹ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

(Đính kèm Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)2-2022-KH-138 ke hoach thu nop Quy Phong Chong thien tai nam 2022.pdf2-2022-KH-138 ke hoach thu nop Quy Phong Chong thien tai nam 2022.pdf 

        Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang