Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 

Triển khai thực hiện Văn bản số 3825/TCĐBVN-KHCN, MT&HTQT ngày 29/6/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc áp dụng tiêu chuẩn trong các dự án đầu tư xây dựng và bảo trì công trình giao thông đường bộ.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông báo đến Các Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng KCN nghiên cứu, rà soát để triển khai áp dụng thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các Công ty Hạ tầng báo cáo về Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai để tổng hợp báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam. 

(Đính kèm Văn bản số 2887/SGTVT-QLGT ngày 01/7/2022 của Sở Giao thông Vận tải; Văn bản số 3825/TCĐBVN-KHCN, MT&HTQT ngày 29/6/2022 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; Phụ lục các tiêu chuẩn kèm theo)

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai