• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; ĐƯỢC SỬA ĐỔI/BỔ SUNG, THAY THẾ; BỊ BÃI BÕ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐỒNG NAI

Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi/bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Theo đó, các thủ tục được ban hành mới, thay thế và bãi bỏ cụ thể như sau:

1. Ban hành mới: 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 04 quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Môi trường, gồm: Cấp giấy phép môi trường, Cấp đổi giấy phép môi trường, Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường, Cấp lại giấy phép môi trường.

2. Thay thế: 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 01 quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường (thủ tục số 37- Mục VI. Lĩnh vực Môi trường) đã được ban hành tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã được sửa đổi tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường).

3. Bãi bỏ: 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 03 quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính (thủ tục số 38, 39 và 40 - Mục VI. Lĩnh vực Môi trường) đã được ban hành tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Bao gồm các thủ tục: Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường./.​

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang