Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Ngày 02/8/2022, Sở Nội vụ có văn bản số 2796/SNV-TT về việc triển khai khảo sát ý kiến người dân năm 2022.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về khảo sát ý kiến người dân phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2022 sẽ tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân, cụ thể như sau:

1. Đối tượng khảo sát:

Người dân, tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương trong năm 2022; danh sách đối tượng được khảo sát trích xuất từ hệ thống một cửa điện tử Egov hoặc người dân đang liên hệ trực tiếp Bộ phận Một cửa để nhận kết quả.

2. Hình thức khảo sát:

- Qua điện thoại: Tổng đài Dịch vụ công 1022 sẽ khảo sát qua điện thoại đối với đối tượng thực hiện TTHC tại các cấp, Công an tỉnh, Cục thuế và Chi cục thuế các khu vực.

- Qua thư điện tử (email): Phiếu khảo sát điện tử sẽ được gửi đến địa chỉ email của người dân, người đại diện tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến từ email caicachhanhchinh@dongnai.gov.vn.

- Tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Một cửa: người dân, người đại diện tổ chức truy cập phiếu khảo sát điện tử được công khai (bằng mã QR) tại các quầy giải quyết thủ tục hành chính.

3. Nội dung khảo sát:

- Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về thái độ phục vụ của công chức, viên chức;

- Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về quy trình giải quyết thủ tục hành chính;

 - Mức độ tiếp cận thông tin và mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến;

- Mức độ hài lòng về việc giải quyết phản ánh kiến nghị cho người dân, tổ chức;

- Mức độ tiếp cận thông tin và đánh giá của người dân, doanh nghiệp về chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật của trên các ngành, lĩnh vực,…

- Các góp ý, kiến nghị của người dân, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

Ban Quản lý các KCN thông tin đến các doanh nghiệp trong KCN biết để thực hiện cho ý kiến khảo sát nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính./.​

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai