Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẠNH TRANH NĂM 2018

Ngày 10/8/2022, Sở Công Thương đã có văn bản số 4730/SCT-TM về việc giao và nhận sách Tổng quan Luật cạnh tranh năm 2018. Theo đó, nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật cạnh tranh trên toàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nói riêng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Cạnh tranh năm 2018 như sau:

Luật cạnh tranh (Luật số: 23/2018/QH14) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/06/2018. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực ngày 01/07/2019. Theo đó, Luật Cạnh tranh 2018 có những điểm mới như sau:

– Bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế.

– Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh.

– Quy định chính sách khoan hồng với doanh nghiệp vi phạm.

– Ấn định mức xử phạt cụ thể với hành vi phạm về cạnh tranh.

– Quy định mới thời hạn xử lý vụ việc vi phạm về cạnh tranh.

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 gồm 101 điều và 10 chương:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Thị trường liên quan và thị phần

Chương III: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Chương IV: Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền

Chương V: Tập trung kinh tế

Chương VI: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

Chương VIII: Tố tụng cạnh tranh

Chương IX: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Chương X: Điều khoản thi hành

Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong quá trình hoạt động cần nắm rõ các quy định của pháp luật về luật cạnh tranh để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về cạnh tranh. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Công Thương để được hướng dẫn./.​

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai