Thứ bảy, ngày 4/6/2016
ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Với mục đích nhằm xác định tỷ lệ phần trăm giá trị nội địa của các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) của các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý đánh giá, xây dựng quy định ưu đãi cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất tại Việt Nam khả thi, đáp ứng được thực tiễn phát triển, góp phần thúc đẩy sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNTT Make in Viet Nam; Bộ Công nghệ Thông tin đã có văn bản số 4427/BTTTT-CNITT ngày 26/8/2022 về việc khảo sát đánh giá về sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT).

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Doanh nghiệp thực hiện khảo sát đánh giá về sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Phiếu Khảo sát tại địa chỉ http://makeinvietnam.mic.gov.vn/Bieu-Mau và gửi phiếu (bản cứng đóng dấu đỏ của doanh nghiệp) về Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ số 18 Nguyễn Du, Hà Nội) trước ngày 22/9/2022, đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (địa chỉ số 01 đường 30/4, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ Bà Hồng Thị Huệ (phòng Công nghệ Thông tin – Viễn thông, email: hueht@dongnai.gov.vn; điện thoại di động 0919.074.549 để được hướng dẫn, hỗ trợ).

Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi kèm Phiếu khảo sát để doanh nghiệp triển khai, thực hiện khảo sát. PHIẾU KHẢO SÁT CNTT TẠI ĐỒNG NAI.docx

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai