Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÔNG TIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

​        Ngày 27/9/2022, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã ban hành văn bản số 180/QDNNVV-NVCV về việc thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV; Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin nội dung văn bản nêu trên đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ tài chính cho DNNVV theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

Thông tin liên hệ Quỹ Phát triển DNNVV:

- Địa chỉ: Phòng 301 Nhà F, số 6B Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

 - Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (Số máy lẻ 379) hoặc số hotline: 0867970880.

- Email: smedf@mpi.gov.vn.

- Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

-Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi.

Quỹ Phát triển DNNVV xin giới thiệu và mong nhận được sự quan tâm của Quý hiệp hội giúp DNNVV tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ. Quỹ Phát triển DNNVV xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý hiệp hội, doanh nghiệp.

(Nội dung Chi tiết văn bản và thông tin về hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ tại phụ lục kèm theo: 01. CV cho vay gian tiep 26.9.2022.pdf01. CV cho vay gian tiep 26.9.2022.pdf)./.
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai