Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG NGỪA CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC
 

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại và tai nạn lao động tại nơi làm việc theo nội dung các văn bản nêu trên, Ban quản lý các Khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau đây:

- Tăng cường triển khai công tác ATVSLĐ, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát đánh giá nguy cơ, xây dựng các biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại, phòng ngừa TNLĐ tại những nơi có nguy cơ dễ xảy ra TNLĐ như: các nhà xưởng, phân xưởng sản xuất; công trình xây dựng tiếp giáp khu dân cư; khu vực đường giao thông đông người đi lại; khu vui chơi công cộng; các kho xăng dầu, bến cảng; các khu khai thác mỏ và sản xuất vật liệu xây dựng… phân công người trực để đảm bảo xử lý kịp thời khi có tai nạn hoặc sự cố gây mất ATVSLĐ xảy ra.

- Xây dựng và thực hiện đầy đủ nội quy, quy trình làm việc đảm bảo an toàn của thiết bị và nơi làm việc; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; định kỳ hàng năm tổ chức các lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo quy định. Đồng thời, khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra phải báo ngay cơ quan có thẩm quyền, địa phương biết để phối hợp xử lý.

- Bố trí, tổ chức bộ phận làm công tác ATVSLĐ là những người có kinh nghiệm, trình độ, hiểu biết về ATVSLĐ theo quy định.

- Tăng cường sự phối hợp giữa người lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ đối với người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATLĐ cũng như các nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

- Thực hiện đầy đủ, đúng các biểu mẫu báo cáo về ATVSLĐ, TNLĐ và kết quả thực hiện chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ tại doanh nghiệp định kỳ 06 tháng và cả năm đúng thời gian quy định.

(Phòng Quản lý Lao động)​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai