Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VIỆC THU GOM, ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CỦA CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giám sát định kỳ tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 26/10/2022, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 2278/TB-KCNĐN về Kế hoạch giám sát việc thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp và tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Theo đó, từ ngày 01/11/2022 đến ngày 24/11/2022 Ban Quản lý các KCN Đồng Nai sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (nơi có KCN liên quan) làm việc với các Công ty đầu tư hạ tầng của các KCN về việc thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp và tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai