Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM 2022
 

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động, các doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Mẫu biểu, thời gian thực hiện báo cáo:

Các doanh nghiệp thực hiện các biểu mẫu báo cáo về lao động và gửi về Ban Quản lý trước ngày 15/12/2022, bao gồm các biểu mẫu sau: Mẫu 1 (Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2022); Mẫu 2 (Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, xây dựng Nội quy, Thỏa ước, Thang bảng lương và Nhà ở cho người lao động); Mẫu 3 (Báo cáo tai nạn lao động  năm 2022); Mẫu 4 (kết quả Chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động); Mẫu 5 (Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động), Mẫu 6 (Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022).

Thời kỳ báo cáo là năm 2022 (tính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/11/2022). Lưu ý các biểu mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4, mẫu 5, mẫu 6 đã được đăng tải tại website Ban Quản lý (http://diza.dongnai.gov.vn - Biểu mẫu báo cáo - Thống kê), doanh nghiệp thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy theo mẫu.

Mau 1-tinh hinh su dung lao dong.docMau 1-tinh hinh su dung lao dong.doc

Mau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.docMau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.doc

Mau BC 3-Tinh hinh tai nan lao dong-220509.xlsMau BC 3-Tinh hinh tai nan lao dong-220509.xls

Mau BC 4 -Ket qua chuong trinh hanh dong cu the ve ATVSLD.xlsMau BC 4 -Ket qua chuong trinh hanh dong cu the ve ATVSLD.xls

Mau 5- Bao cao cong tac an toan ve sinh lao dong nam 2020.docMau 5- Bao cao cong tac an toan ve sinh lao dong nam 2020.doc

Mau 06 -Bao cao LDNN-2022.xlsMau 06 -Bao cao LDNN-2022.xls

2. Nhập mẫu báo cáo trên hệ thống đường link:

Riêng mẫu số 2 và mẫu số 6, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy, ký đóng dấu của chủ doanh nghiệp và scan file dạng pdf.

Mau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.docMau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.doc

Mau 06 -Bao cao LDNN-2022.xlsMau 06 -Bao cao LDNN-2022.xls

Bước 2: Truy cập trang web http://diza.dongnai.gov.vn  à Biểu mẫu báo cáo - Thống kê à Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, xây dựng Nội quy, Thỏa ước, Thang bảng lương và Nhà ở cho người lao động/Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022 (làm từng mẫu theo từng đường link) à Link báo cáo và nhập dữ liệu theo hướng dẫn.  

Bước 3: Gắn file pdf của bước 1 vào đường link theo đúng hướng dẫn.

Link báo cáo - Mẫu số 2

Link báo cáo mẫu số 6

3. Lưu ý các doanh nghiệp:

- Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ là một trong những tiêu chí đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc khen thưởng doanh nghiệp, xem xét cấp thẻ APEC và các thủ tục có liên quan;

- Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đầy đủ tất cả 06 biểu mẫu báo cáo, nếu không có chỉ tiêu liên quan thì đề “không có” (VD: không sử dụng lao động nước ngoài, thì vẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo số 06 và báo cáo là “không sử dụng”). 

- Ban Quản lý các KCN sẽ đăng trên trang web danh sách các doanh nghiệp đã cập nhật dữ liệu để các doanh nghiệp biết, theo dõi, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách thực hiện nghiêm túc các quy định về báo cáo lao động định kỳ.


​Phòng Quản lý Lao động (Diza)​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai