Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Theo đó, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp KCN đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đánh giá xếp loại kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ (biểu mẫu tiêu chí đánh giá đính kèm Tieu chi QCDC cac loai hinh NĐ 145.docTieu chi QCDC cac loai hinh NĐ 145.doc).

Kết quả đánh giá gửi về Ban Quản lý các KCN Đồng Nai trước ngày 28/11/2022 để tổng hợp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đề nghị.

Những doanh nghiệp KCN đã thực hiện đánh giá và đã gửi kết quả theo đề nghị tại văn bản số 6090/LĐTBXH-CSLĐ ngày 16/11/2022 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thì không phải thực hiện lại theo đề nghị này.

Phòng Quản lý Lao động (Diza)​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai