Thứ bảy, ngày 4/6/2016
XÂY DỰNG CÔNG CỤ SÀNG LỌC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Chính sách thu hút đầu tư (FDI) của Việt Nam cần có công cụ thực hiện phù hợp để đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia, trong đó tác động về mặt xã hội, môi trường và kinh tế được chú trọng nhằm xác định các dự án có các đặc điểm ‘kinh doanh có trách nhiệm” hoặc các dự án đáp ứng các ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của mỗi địa phương.

Sàng lọc đầu tư.jpg


Hội thảo mở với sự tham gia của các tiến sĩ kinh tế đến từ Viện nghiên cứu trường Đại Học, đại diện các cơ quan đăng ký đầu tư của các địa phương thảo luận về bộ tiêu chí sàng lọc dự án, từ đó giúp các địa phương có bộ khung tiêu chuẩn phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của địa phương, đảm bảo tuân thủ pháp luật hướng đến phát triển bền vững, khai thác tài nguyên, đất đai hợp lý.

Phòng Quản lý Đầu tư 

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai