Thứ bảy, ngày 4/6/2016
DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2021

Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1480/QĐ-TTg về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được thông kê theo địa bàn cấp tỉnh và lĩnh vực, ngành nghề sản xuất.

Theo Danh sách được ban hành, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 trên toàn quốc là 3.068 cơ sở. Trong đó, tỉnh Đồng Nai có 225 cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp.

 Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành theo Quyết định 1480/QĐ-TTg có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo tập đoà, tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/11/2022.

Tham khảo thêm nội dung Quyết định số 1480/QĐ-TTg QĐ 1480.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai