Thứ bảy, ngày 4/6/2016
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT HÀNG NĂM

​         Căn cứ Luật hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. Theo đó trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vận hành trên trang https://chemicaldata.gov.vn/cms.xc.

Triển khai nội dung văn  bản số 7098/SCT-KT&NL ngày 08/12/2022 của Sở Công Thương về việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm. Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện đăng ký tài khoản và báo cáo đầy đủ hoạt động hóa chất theo đúng thời gian quy định.

Các tổ chức, cá nhân không thực hiện chế độ báo cáo hoặc thực hiện báo cáo không đầy đủ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định tại điều 28, 29 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điều 29 đã được sửa đổi tại khoản 15 điều 1 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Trong quá trình thực hiện báo cáo nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị doanh
nghiệp liên hệ Ông Nguyễn Văn Kiên, Phòng Quản lý hóa chất – Cục hóa chất điện thoại: 0886.988922 email: KienNV@moit.gov.vn hoặc Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, hotline: 0918.953916, email: admin@chemicaldata.gov.vn để được hướng dẫn.
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai