Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2383A/QĐ-BCT NGÀY 10/11/2022 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.

Thực hiện nội dung công văn số 49/SCT-TM ngày 05/01/2023 của Sở Công Thương về việc triển khai Quyết định số 2383a/QĐ-BCT ngày 10/11/2022 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

          Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp Quyết định số 2383a/QĐ-BCT ngày 10/11/2022 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương (đính kèm file), cụ thể:

* Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương:

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho liên doanh giữa Việt Nam và Bê-la-rút (Belarus).

 

Quyết định số 22/2022/QĐ-TTg ngày 11/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Be-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Xuất nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Nội dung chi tiết Quyết định được đính kèm tại đây: 2383a.QĐ-BCT ban hành thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của BCT.pdf2383a.QĐ-BCT ban hành thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của BCT.pdf.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp biết, thực hiện./.​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai