Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2022/QĐ-TTG NGÀY 20/12/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2019/QĐ-TTG NGÀY 19/4/2019 QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG.

Thực hiện nội dung văn bản số 312/SKHCN-QCN ngày 21/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và văn bản số 13996/UBND-KTNS ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ để biết và thực hiện (Chi tiết đầy đủ Quyết định được đính kèm tại đây: Quyết định số 28.2022.TTg ngày 20.12.2022 sửa đổi, bs Quyết định số 18.2019.pdfQuyết định số 28.2022.TTg ngày 20.12.2022 sửa đổi, bs Quyết định số 18.2019.pdf). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình UBND tỉnh chỉ đạo./.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai