Thứ bảy, ngày 4/6/2016
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO QUY HOẠCH TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KÌ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1755/UBND-THNC ngày 03/3/2023, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai gửi Dự thảo Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến, góp ý. (Tài liệu Dự thảo Báo cáo giữa kì Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: http://skhđt.dongnai.gov.vn/mục Quy hoạch tổng hợp KT-XH; đầu mối liên hệ nhận tài liệu, Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, ĐT: 0918551127) Ý kiến góp ý của quý Doanh nghiệp gửi về UBND tỉnh Đồng Nai (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) để Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo. (Đính kèm Văn bản số 1755/UBND-THNC ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai)UBT-VB 1755.pdfUBT-VB 1755.pdf

724-CV.pdf724-CV.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai