Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TỪ NGÀY 01/4/2023, BỆNH COVID-19 NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC XEM LÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP HƯỞNG BHXH

      ​Ngày 09/02/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của bộ y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, từ ngày 01/4/2023, Bệnh COVID 19 nghề nghiệp được xem là bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội.

 Người làm nghề, công việc quy định tại Mục 3, Phụ lục số 35 ban hành kèm theo Thông tư này được chẩn đoán xác định mắc bệnh COVID-19 do tiếp xúc trong quá trình lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Chi tiết Thông tư: 488694.pdfThong tu 02.pdf

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai