Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỐI SỐ NĂM 2023
 

Ngày 04/04/2023, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS về kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023.

- Theo đó, Năm 2023 là Năm Dữ liệu số quốc gia, tập trung vào thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng như:

100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục.

100% bộ, ngành, địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp bộ, cấp tỉnh, để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước  khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

100% bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp  dịch vụ công trực tuyến.

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh; 40% dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

- Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm phân công do Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số theo dõi, đôn đốc:

Tỉnh Đồng Nai: Tiên phong trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc; tổ chức sơ kết, đánh giá trước tháng 9/2023.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2023.

Tham khảo thêm nội dung Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS QĐ 17.pdf

 
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai